Salsas
Kronologi

Upptäck ursprunget av en av de mest populära Latinamerikanska rytmer sedan 1800

Den Svenska
Såsen

Salsas acceptans i det Svenska Samhället. Uppfattning, konsumtion och produktion

Världens
Samhället

En översikt av Salsas inflytande genom olika samhälle runt om i världen

Cueros
Maderas
y Hierros

’Skin, trä och järn’. De typiska Salsa kreolska instrument.

DEN KULTURELLA
SIDAN AV SALSA.

Salsa kan snabbt beskrivas som en ärlig och ödmjuk rytm, som har sitt ursprung i hjärtat av de kämpande klasserna: slavar, bönder och proletärer. Med andra ord, är den rytmen i de flesta av oss. Oavsett om vi har upptäckt den eller inte, finns det alltid en bit av Salsa som påminner oss om vad och var vi är i förhållande till den här världen.

läs mer...
i

DEN KULTURELLA SIDAN AV SALSASalsa kan snabbt beskrivas som en ärlig och ödmjuk rytm, som har sitt ursprung i hjärtat av de kämpande klasserna: slavar, bönder och proletärer. Med andra ord, är den rytmen i de flesta av oss. Oavsett vi har upptäckt den eller inte, finns det alltid en bit av Salsa som påminner oss om vad och var vi är i förhållande till den här världen. Denna musik ger ambivalenta upplevelser av glädje och frustration – kärlek och hat. Den polariserar den mentala domen och lämnar inte plats för ljumma uttryck.

Salsas omfattning när det gäller instrumentering, stränghet och improvisation har lett till funderingar om komplexiteten i den mänskliga naturen. Genom historien har ett stort antal människor från olika kulturella bakgrund deltagit i en musikalisk skapande process. Med sig har de efterlämnat en medfödd känsla som präglar oss, Salsa entusiasterna.

Trots att Salsa är en modern term som uppstod i USA i början av 70-talet, är de processer som ledde till dess tillkomst djupt relaterade till den latinamerikanska historien och dess kulturella mångfald. Genom den här webbsidan kommer man att närma sig Salsa innan det blev som det är och som det är nu. Salsa en Kulturell Approach belyser också hur genrens mening omformuleras genom konsumtion och produktion på platser där det har varit inflytelserikt i uppbyggandet av kulturen såsom i USA, Colombia och Sverige.Salsa en Kulturell Approach är en
Mastersprogramms projekt av
Sergio C. Galeano, student på
KSMs Kultur och Media
Gestaltning på
Linköpings Universitet.

Kontakt info

email: contact@salsaculture.eu
mobil: (+46)707480812

like me on Facebook
Like me on Facebook
Share me on Facebook
Designad och Producerad av Sergio Galeano

Handledare:
Ingemar Grandin

Innehålls Redaktör:


Kod Utveckling:
Roman Kryzhanovsky

I samarbete med:
Carlos Molina
Rafael Quintero
Harvey Antury och Stockholm Salsa Dance
Simon Monserrat
Freddie Ross